Over/

MVO

Duurzaam ondernemen

toegang tot kennis


Evyworks gelooft in duurzaam ondernemen. Dit doet Evyworks door het makkelijk toegankelijk maken van kennis. Evyworks draagt hieraan bij door consultancy uren beschikbaar te stellen aan organisaties die behoefte hebben aan HR Consultancy en hiervoor slechts beperkte middelen beschikbaar hebben. Om dit mogelijk te maken zet Evyworks een bepaald percentage van de jaaromzet opzij. Voor dit doel richt Evyworks zich op ondernemingen die bijdragen aan sociale duurzaamheid, organisaties die mensen helpen met een achterstand tot de arbeidsmarkt of organisaties die financiele onafhankelijkheid van vrouwen ondersteunen en stimuleren wereldwijd. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact op met Evyworks.

Ruurd Brouwer

CEO TCX

Als groeiend middelgroot bedrijf hadden we de behoefte om onze 'compensation and benefits' te spiegelen aan de buitenwereld en op een meer transparante en professionele manier vorm te geven. Eveline heeft ons vanaf het eerste moment helder en constructief begeleid tot en met de finale presentatie aan alle werknemers. Het beste bewijs van de kwaliteit van haar werk was de acceptatie van het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket door alle teamleden, zonder uitzondering. De samenwerking gedurende het proces was bijzonder aangenaam, Eveline is positief, pro-actief en realistisch.