Over/

Evyworks

"Kwaliteit en integriteit"

Evyworks


Evyworks is een HR Interim & Consultancy bureau, in 2018 opgericht door Eveline Alllon-van Veelen. Evy is een verwijzing naar mijn voornaam, Eveline. Works staat voor actief aan de slag, resultaten boeken binnen organisaties waarbij het allemaal draait hoe je de organisatie zo kunt vormgeven, dat de medewerkers optimaal kunnen presteren. De kernwaarden waarbinnen Evyworks opereert, zijn kwaliteit en integriteit. Deze waarden vormen de uitgangspunten bij de uitvoering van elke opdracht. Evyworks richt zich op Interim-opdrachten en/of advisering op gebied van:

- HR management en HR Strategie;

- Compensation & Benefits;

- Leiderschap en ontwikkeling.

HR MANAGEMENT 


Uw organisatie staat voor een aantal strategische uitdagingen waardoor verandering nodig is. Een sterk HR beleid dat past bij uw organisatie heeft grote impact op uw bedrijfsdoelstellingen. Uw medewerker is uw kapitaal. Evyworks is sterk in het inrichten van uw HR afdeling afgestemd op de behoefte vanuit de lijn met een kritische blik naar efficiente processen. Is uw organisatie te klein voor een eigen HR functie? Dan helpt Evyworks bij het opzetten van de belangrijkste HR processen, waarna uw organisatie er zelf mee verder kan. 

 

Compensation & Benefits


Prestatie, beloning en arbeidsvoorwaarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar wat zijn de juiste beloningsinstrumenten binnen uw organisatie? En hoe vertaalt duurzaamheid zich hierin? Blijft het pakket betaalbaar voor de toekomst en geeft u de medewerkers optimaal de ruimte in eigen keuzevrijheid en verantwoordelijkheid? Wat is mogelijk binnen de bestaande wet- en regelgeving en binnen de geldende CAO? Of misschien heeft u wel te maken met een fusie of overname, of juist een afsplitsing van activiteiten, waar u extra kennis of capaciteit voor nodig heeft.

Of heeft u juist een HR projectmanager nodig in verband met de implementatie van nieuwe wetgeving? Denkt u bijvoorbeeld aan de invoering van de privacy wetgeving (GDPR). Evyworks kan u binnen het kennisgebied van Compensation & Benefits een interim HR projectmanager bieden die u verder helpt met de stap naar een flexibel, duurzaam en competitief beloningspakket passend binnen de bestaande wet-en regelgeving.  

Leiderschap & Ontwikkeling


Hoe zorgt u ervoor dat u het beste uit uw medewerkers haalt? Evyworks gelooft in betere teamprestaties door het geven van verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief binnen helder geschetste kaders. Door het aanspreken op gedrag en het stimuleren van een continue 'learning loop'. Een cultuur waarvan fouten geleerd wordt. En Evyworks gelooft in diversiteit. Qua competenties, gender, verschillende culturele achtergronden en diverse generaties. Evyworks kan uw team en managers begeleiden in leiderschaps- en team ontwikkeling. Evyworks werkt op terrein van leiderschapsontwikkeling ook samen met gerenomeerde bureaus en coaches.

Michiel Barth

Global Partner Better Future

In opdracht van Eveline heeft Better Future 8 Pioneer Leadership Journeys met topklanten van FMO over de hele wereld gefaciliteerd. De samenwerking met Eveline en haar team was een belangrijk basis voor de impact die deze programma’s hadden op de deelnemers van FMO en klanten. Eveline had een belangrijke rol in zien hoe de programma’s gedesigned moesten worden en gaf alle vertrouwen om daar ter plekke (elk programma is anders) een eigen invulling aan te geven. Eveline is in staat om te zien waar ze moet sturen en waar ze ruimte moet geven om het maximale rendement te halen uit mensen. En wat heel prettig is aan Eveline: ze ziet heel goed ieders belangen en kan veel ruimte aan anderen geven. Voor een maximaal resultaat.