Over/

Evyworks

"Kwaliteit en integriteit"

Evyworks


Evyworks is een HR Interim & Consultancy bureau. Evyworks staat voor actief aan de slag, resultaten boeken binnen organisaties op een zodanige wijze dat de medewerkers optimaal kunnen presteren. De kernwaarden waarbinnen Evyworks opereert, zijn kwaliteit en integriteit. Deze waarden vormen de uitgangspunten bij de uitvoering van elke opdracht. Evyworks richt zich op Interim-opdrachten en/of advisering op gebied van:

- HR management en HR Strategie;

- Compensation & Benefits;

- Leiderschap en organisatie ontwikkeling.

HR MANAGEMENT 


Uw organisatie staat voor een aantal strategische uitdagingen waardoor verandering nodig is. Een sterk HR beleid dat past bij uw organisatie heeft grote impact op uw bedrijfsdoelstellingen. Uw medewerker is uw kapitaal. Evyworks is sterk in het inrichten van uw HR afdeling afgestemd op de behoefte vanuit de lijn met een kritische blik naar efficiente processen. Is uw organisatie te klein voor een eigen HR functie? Dan helpt Evyworks bij het opzetten van de belangrijkste HR processen, waarna uw organisatie er zelf mee verder kan. 

 

Compensation & Benefits


Prestatie, beloning en arbeidsvoorwaarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar wat zijn de juiste beloningsinstrumenten binnen uw organisatie? En hoe vertaalt duurzaamheid zich hierin? Blijft het pakket betaalbaar voor de toekomst en geeft u de medewerkers optimaal de ruimte in eigen keuzevrijheid en verantwoordelijkheid? Wat is mogelijk binnen de bestaande wet- en regelgeving en binnen de geldende CAO? Of misschien heeft u wel te maken met een fusie of overname, of juist een afsplitsing van activiteiten, waar u extra kennis of capaciteit voor nodig heeft.

Of u heeft juist een HR projectmanager nodig in verband met de implementatie van nieuwe wetgeving. Evyworks kan u binnen het kennisgebied van Compensation & Benefits een interim HR projectmanager bieden die u verder helpt met de stap naar een flexibel, duurzaam en competitief beloningspakket passend binnen de bestaande wet-en regelgeving.  

Leiderschap & organisatie Ontwikkeling


Hoe zorgt u ervoor dat u het beste uit uw medewerkers haalt? Evyworks gelooft in betere teamprestaties door het geven van verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief binnen helder geschetste kaders. Door het aanspreken op gedrag en het stimuleren van een continue 'learning loop'. Een cultuur waarvan fouten geleerd wordt. En Evyworks gelooft in diversiteit. Qua competenties, gender, verschillende culturele achtergronden en diverse generaties. Evyworks kan uw team en managers begeleiden in leiderschaps, team en organisatie ontwikkeling. Evyworks werkt op terrein van leiderschapsontwikkeling ook samen met gerenomeerde bureaus en coaches.

Linda Broekhuizen

Former Chief Investment Officer FMO N.V.

“Eveline heeft de basis gelegd voor een sterke professionaliseringsslag van de HR strategie en de HR afdeling bij FMO. Zij kan goed luisteren, is klantgericht en sterk in communicatie en samenwerking. Als sparring partner is ze altijd bereid tot meedenken en adviseren, zowel bij strategische vraagstukken als bij individuele HR aangelegenheden. Eveline heeft diversiteit van FMO’s medewerkers hoog op de agenda gezet. Tevens heeft zij een sterke push gegeven aan het beter institutionaliseren van management development in FMO. Tot slot heeft zij via de FMO Academy een hoge kwaliteit aan trainingen en opleidingen neergezet.“